Komitet redakcyjny:

Redaktor naczelny:
dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH


Redaktor statystyczny:
dr hab. inż. Anna Barańska


Redaktor językowy:
Dr Norman L. Butler


Redaktor tematyczny - geodezja inżynieryjna i budownictwo:
dr hab. inż. Michał Strach


Redaktor tematyczny - geodezja górnicza i ochrona terenów górniczych:
prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski


Redaktor tematyczny - fotogrametria, teledetekcja i geoinformatyka:
prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska


Redaktor tematyczny - inżynieria środowiska:
dr hab. inż. Marcin Chodak, prof. n. AGH


Redaktor tematyczny - kataster i gospodarka nieruchomościami:
dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. n. AGH


Członkowie komitetu:
prof. dr hab. Stanisław Gruszczyński
dr hab. inż. Ewa Panek, prof. n. AGH


Sekretarz:
dr inż. Agnieszka Bieda
mgr inż. Agnieszka Pęska-Siwik