Recenzenci:

Lista Recenzentów prac opublikowanych w kwartalniku GaEE w 2016 roku
(link do strony Biblioteki Głównej AGH)

Lista Recenzentów prac opublikowanych w kwartalniku GaEE w 2015 roku
(link do strony Biblioteki Głównej AGH)

Lista Recenzentów prac opublikowanych w kwartalniku GaEE w 2014 roku
(link do strony Biblioteki Głównej AGH)

Lista Recenzentów prac opublikowanych w kwartalniku GaEE w 2013 roku
(link do strony Biblioteki Głównej AGH)

Lista Recenzentów prac opublikowanych w kwartalniku GaEE w 2012 roku:

Prof. dr hab. Stanisław Baran - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Elżbieta Bielecka, prof. n. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna
Dr hab. inż. Andrzej Buczek, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz - Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Marek Cała, prof. n. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. inż. Mirosława Gilewska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Roman Kadaj - Politechnika Rzeszowska
Płk dr hab. inż. Michał Kędzierski, prof. n. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna
Dr inż. Anna Kochanek - Politechnika Krakowska
Dr hab. Łukasz Komsta - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr inż. Tomasz Korbiel - Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. Józef Korecki - Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. Andrzej Kwinta - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. Monika Mika - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. Wojciech Milczarek - Politechnika Wrocławska
Dr inż. Lucjan Muszyński - Główny Instytut Górnictwa
Prof. dr hab. inż. Karol Noga - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Professor Jozef M. Pacyna, Ph.D. - Norwegian Institute for Air Research
Dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Krzysztof Pikoń - Politechnika ¦l±ska
Dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. n. UR - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. Piotr Sawicki - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Jerzy Siepak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, prof. n. PK - Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. Stefan Skiba -Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska - Politechnika Warszawska
Dr inż. Marta Szostak - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Tadeusz TATARA, prof. PK - Politechnika Krakowska
Dr inż. Piotr Wężyk - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Radosław Wi¶niewski, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski - Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Ryszard ¬róbek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Lista Recenzentów prac opublikowanych w kwartalniku GaEE w 2011 roku:

dr hab. inż. Piotr Banasik
dr inż. Jarosław Bydłosz
dr inż. Piotr Cichociński
prof. dr hab. inż. Józef Czaja
prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. n. AGH
dr inż. Krystian Kozioł
dr inż. Artur Krawczyk
prof. dr hab. inż. Marian Mazur
dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH
dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. n. AGH
dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. n. AGH
dr inż. Andrzej Uznański

Recenzenci wyrażaj± swoj± opinię w formularzu recenzji.