Komitet Naukowy:

prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska

prof. dr inż. Janusz Dominik
Uniwersytet Genewski, Szwajcaria

dr inż. Eva Hvizdová
Wyższa Szkoła Biznesu Międzynarodowego ISM Slovakia w Preszowie, Słowacja

prof. dr Bernhard Hofmann-Wellenhof
Uniwersytet Techniczny w Grazu, Austria

prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyski, Polska

doc. dr Pavlo Kolody
Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, Ukraina

prof. dr inż. Hans-Rainer Kulpe
Uniwersytet w Bochum, Niemcy

prof. dr inż. Oleg Mandryk
Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, Ukraina

prof. dr inż. Milena Moteva
Uniwersytet Architektury, Inżynierii Lądowej i Geodezji w Sofii, Bułgaria

prof. dr inż. Heinz-Juergen Przybilla
Uniwersytet w Bochum, Niemcy

dr hab. inż. Katarina Pukanská
Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja

prof. dr. hab. inż. Anton Sroka
Akademia Górnicza we Freibergu, Niemcy

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska